اتاق تعاون استان اصفهان مدیر سایت: مهندس محمد رضا تبریزیان (مدیر مرکز آموزش اتاق تعاون استان اصفهان) شماره تماس 36626680-031 tag:http://esftaavon.mihanblog.com 2019-06-15T22:34:11+01:00 mihanblog.com توجه به تعاونی های دانش بنیان زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی است 2017-02-06T09:51:59+01:00 2017-02-06T09:51:59+01:00 tag:http://esftaavon.mihanblog.com/post/1895 شورای نویسندگان: رئیس اتاق تعاون استان اصفهان: توجه به تعاونی های دانش بنیان زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی است رئیس اتاق تعاون استان اصفهان گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی توجه به تعاونی‌های دانش بنیان باید مورد توجه بیشتر دولت قرار بگیرد و با حمایت جدی از تولیدات بومی و ملی، این بنگاه‌ها از رکود خارج شده و برای شکوفایی تولیدات داخلی و صادرات محصولات گام‌های اساسی برداریم.

رئیس اتاق تعاون استان اصفهان:

توجه به تعاونی های دانش بنیان زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی است

نتیجه تصویری برای حبیب ا... بهرامی اتاق تعاون

رئیس اتاق تعاون استان اصفهان گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی توجه به تعاونی‌های دانش بنیان باید مورد توجه بیشتر دولت قرار بگیرد و با حمایت جدی از تولیدات بومی و ملی، این بنگاه‌ها از رکود خارج شده و برای شکوفایی تولیدات داخلی و صادرات محصولات گام‌های اساسی برداریم.

]]>
راه اندازی سایت جدید اتاق تعاون استان اصفهان 2016-10-08T06:09:01+01:00 2016-10-08T06:09:01+01:00 tag:http://esftaavon.mihanblog.com/post/1894 شورای نویسندگان: قابل توجه تعاونگران عزیز:پایگاه جدید اینترنتی اتاق تعاون استان اصفهان به آدرس http://www.isftaavon.ir راه اندازی گردید.کلیه تعاونگران از این پس جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعات بخش تعاون، اخبار کمیسیونها ، برنامه های آموزشی اتاق تعاون اصفهان و ... به آدرس فوق مراجعه نمایند
قابل توجه تعاونگران عزیز:
پایگاه جدید اینترنتی اتاق تعاون استان اصفهان
به آدرس http://www.isftaavon.ir راه اندازی گردید.کلیه تعاونگران از این پس جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعات بخش تعاون، اخبار کمیسیونها ، برنامه های آموزشی اتاق تعاون اصفهان و ... به آدرس فوق مراجعه نمایند

]]>
رسیدن به جایگاه اصلی تعاون نیازمند ۱۰ برابر شدن تعاونی‌های موجود در کشور است 2016-09-13T03:59:22+01:00 2016-09-13T03:59:22+01:00 tag:http://esftaavon.mihanblog.com/post/1892 شورای نویسندگان: رسیدن به جایگاه اصلی تعاون نیازمند ۱۰ برابر شدن تعاونی‌های موجود در کشور است معاون پارلمانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه رسیدن به جایگاه اصلی تعاون، نیازمند ۱۰ برابر شدن تعاونی‌های موجود در کشور است، گفت: بیش از یک‌میلیون نفر در عرصه‌های مختلف تعاونی‌ها مشغول به فعالیت هستند رسیدن به جایگاه اصلی تعاون نیازمند ۱۰ برابر شدن تعاونی‌های موجود در کشور استمعاون پارلمانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه رسیدن به جایگاه اصلی تعاون، نیازمند ۱۰ برابر شدن تعاونی‌های موجود در کشور است، گفت: بیش از یک‌میلیون نفر در عرصه‌های مختلف تعاونی‌ها مشغول به فعالیت هستند
]]>
پرداخت مالیات همراه با عدالت نباشد، فلسفه وجودی خود را از دست می دهد 2016-09-13T03:40:17+01:00 2016-09-13T03:40:17+01:00 tag:http://esftaavon.mihanblog.com/post/1893 شورای نویسندگان: پرداخت مالیات همراه با عدالت نباشد، فلسفه وجودی خود را از دست می دهد بیست و چهارمین جلسه کمیسیون تامین و توزیع تعاونی های مصرف برگزار شد. پرداخت مالیات همراه با عدالت نباشد، فلسفه وجودی خود را از دست می دهد
بیست و چهارمین جلسه کمیسیون تامین و توزیع تعاونی های مصرف برگزار شد.

]]>
تعاونی‌های فراگیر برای انتقال آب به استان تشکیل شود 2016-09-06T08:25:50+01:00 2016-09-06T08:25:50+01:00 tag:http://esftaavon.mihanblog.com/post/1890 شورای نویسندگان: رییس اتاق تعاون استان اصفهان:تعاونی‌های فراگیر برای انتقال آب به استان تشکیل شودرییس اتاق تعاون استان اصفهان گفت: در راستای توسعه بخش تعاون در اقتصاد استان به استاندار پیشنهاد دادیم برای جذب سرمایه‌های خرد برای طرح‌های انتقال آب از هر نقطه کشور به استان و یا قطار سریع و السیر اصفهان- تهران تعاونی فراگیر استانی تشکیل شود. رییس اتاق تعاون استان اصفهان:
تعاونی‌های فراگیر برای انتقال آب به استان تشکیل شود

رییس اتاق تعاون استان اصفهان گفت: در راستای توسعه بخش تعاون در اقتصاد استان به استاندار پیشنهاد دادیم برای جذب سرمایه‌های خرد برای طرح‌های انتقال آب از هر نقطه کشور به استان و یا قطار سریع و السیر اصفهان- تهران تعاونی فراگیر استانی تشکیل شود.
]]>
قوانین تعاونی‌ها به خوبی اجرا نمی‌شود 2016-09-06T07:31:22+01:00 2016-09-06T07:31:22+01:00 tag:http://esftaavon.mihanblog.com/post/1891 شورای نویسندگان: دبیر اتاق تعاون استان اصفهان:قوانین تعاونی‌ها به خوبی اجرا نمی‌شوددبیر اتاق تعاون استان اصفهان با بیان اینکه بخش تعاون به توسعه کشور در زمینه اقتصاد و اجتماع کمک خواهد کرد، گفت: قوانین مرتبط با مالیات و بیمه تعاونی‌ها در کشور اجرا نمی‌شود و یا به صورت ناقص اجرا می‌شود.

دبیر اتاق تعاون استان اصفهان:
قوانین تعاونی‌ها به خوبی اجرا نمی‌شود


دبیر اتاق تعاون استان اصفهان با بیان اینکه بخش تعاون به توسعه کشور در زمینه اقتصاد و اجتماع کمک خواهد کرد، گفت: قوانین مرتبط با مالیات و بیمه تعاونی‌ها در کشور اجرا نمی‌شود و یا به صورت ناقص اجرا می‌شود.

]]>
پیام تبریک حبیب ا... بهرامی رئیس اتاق تعاون استان اصفهان بمناسبت هفته تعاون 2016-09-04T09:06:30+01:00 2016-09-04T09:06:30+01:00 tag:http://esftaavon.mihanblog.com/post/1889 شورای نویسندگان: پیام تبریک حبیب ا... بهرامی رئیس اتاق تعاون استان اصفهان بمناسبت هفته تعاون تعاون، به عنوان احیاگر ارزشهای مبتنی بر همبستگی و مشارکت، و هفته بزرگداشت تعاون فرصت مغتنمی برای ارائه دستاوردها، ظرفیت ها و مطالبات بخش تعاون است.  امروزه حتّی در دنیای سرمایه داری غرب، تعاونی ها نه تنها نقش بالایی در مدیریت فعالیت های اقتصادی بر عهده دارند، بلکه روز به روز بر اهمیت آنها در جامعه افزوده می شود و با برنامه های آموزشی متنوع سعی در ارتقای فرهنگ تعاون، به عنوان یک ضرورت در مسیر توسعه

پیام تبریک حبیب ا... بهرامی رئیس اتاق تعاون استان اصفهان بمناسبت هفته تعاون


نتیجه تصویری برای بهرامی اتاق تعاون اصفهان

تعاون، به عنوان احیاگر ارزشهای مبتنی بر همبستگی و مشارکت، و هفته بزرگداشت تعاون فرصت مغتنمی برای ارائه دستاوردها، ظرفیت ها و مطالبات بخش تعاون است.

 امروزه حتّی در دنیای سرمایه داری غرب، تعاونی ها نه تنها نقش بالایی در مدیریت فعالیت های اقتصادی بر عهده دارند، بلکه روز به روز بر اهمیت آنها در جامعه افزوده می شود و با برنامه های آموزشی متنوع سعی در ارتقای فرهنگ تعاون، به عنوان یک ضرورت در مسیر توسعه ی نظام اجتماعی ـ  اقتصادی کشور خود دارند. این ایده که سرمایه های انسانی جامعه از طریق همکاریهای ارادی افراد، تولید و تغذیه می شود به شدت گسترش یافته و در این ارتباط، تعاونی های ارادی افراد، که روحیه ی همکاری، همدلی، مسئوولیّت پذیری و هماهنگی را برای رسیدن به اهداف مشترک مبتنی بر نفع و فایده را گسترش می دهند، نقش مهمی را در ارتقای سرمایه های انسانی جامعه به خود اختصاص داده اند. بخش تعاون در ایران نیز، هرچند ممکن است بر     سرمایه های اندک آحاد مردم جامعه متکی باشد، اما حاصل آن سرشار از برکت و منشأ ظهور بسیاری از  خلاقیت ها و کارآفرینی های اقتصادی است. از همین رو شایسته است در ایامی از سال که مزین است به نام هفته تعاون، از فعالان پرتلاش و متعهد این بخش، صمیمانه قدردانی نموده و جهاد اقتصادی خستگی ناپذیر آنان را پاس بداریم. امید است کلیه فعالان بخش تعاون با سرلوحه قرار دادن نص صریح آیات قرآنی، با عزمی راسخ در مسیر توسعه و ترویج فرهنگ تعاون و اقتصاد تعاونی که مصداق درست اقتصاد مقاومتی است و تحقق منویات مقام معظم رهبری، بیش از گذشته کوشا بوده تا بستر مناسب برای ایجاد اشتغال پایدار به ویژه برای اقشار تحصیل کرده جویای کار فراهم گردد.

موفقیت، سعادت و سلامت تلاشگران تعاونگر و خانواده های محترم آنان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

                                                            حبیب ا... بهرامی

                                                  رئیس اتاق تعاون استان اصفهان

]]>
هفته تعاون بر تعاونگران خدوم مبارک باد 2016-09-03T05:36:46+01:00 2016-09-03T05:36:46+01:00 tag:http://esftaavon.mihanblog.com/post/1888 شورای نویسندگان: هفته تعاون بر تعاونگران خدوم مبارک باد

هفته تعاون بر تعاونگران خدوم مبارک باد

نتیجه تصویری برای تبریک هفته تعاون

]]>
نمایشگاه توانمندی‌های بخش تعاون آغاز به کار کرد 2016-08-31T03:59:20+01:00 2016-08-31T03:59:20+01:00 tag:http://esftaavon.mihanblog.com/post/1887 شورای نویسندگان: با حضور مسئولان وزارت تعاوننمایشگاه توانمندی‌های بخش تعاون آغاز به کار کردنمایشگاه توانمندی‌های بخش تعاون با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید حمید کلانتری معاون امور تعاون و بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران آغاز به کار کرد.

با حضور مسئولان وزارت تعاون

نمایشگاه توانمندی‌های بخش تعاون آغاز به کار کرد

خبرگزاری فارس: نمایشگاه توانمندی‌های بخش تعاون آغاز به کار کرد

نمایشگاه توانمندی‌های بخش تعاون با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید حمید کلانتری معاون امور تعاون و بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران آغاز به کار کرد.

]]>
رفع اشکالات ثبت تعاونی‌های سهامی عام نزد سازمان بورس/ تعاونی‌ها بورسی می‌شوند 2016-08-28T04:40:54+01:00 2016-08-28T04:40:54+01:00 tag:http://esftaavon.mihanblog.com/post/1886 شورای نویسندگان: یک مقام مسؤول وزارت تعاون در گفت‌وگو با فارس خبر دادتعاونی‌ها بورسی می‌شوندمدیرکل تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اعلام این خبر که اشکالات ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه با اصلاحات در اساسنامه تعاونی‌های سهامی عام طبق اصل 44 قانون اساسی رفع شده است، گفت: تعاونی‌ها به زودی وارد بازار سرمایه شده و از ابزارهای تأمین مالی آن بهره می‌برند.

یک مقام مسؤول وزارت تعاون در گفت‌وگو با فارس خبر داد

تعاونی‌ها بورسی می‌شوند

خبرگزاری فارس: رفع اشکالات ثبت تعاونی‌های سهامی عام نزد سازمان بورس/ تعاونی‌ها بورسی می‌شوند

مدیرکل تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اعلام این خبر که اشکالات ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه با اصلاحات در اساسنامه تعاونی‌های سهامی عام طبق اصل 44 قانون اساسی رفع شده است، گفت: تعاونی‌ها به زودی وارد بازار سرمایه شده و از ابزارهای تأمین مالی آن بهره می‌برند.

]]>
حبیب ا... بهرامی رئیس اتاق تعاون استان اصفهان شد 2016-08-28T04:06:01+01:00 2016-08-28T04:06:01+01:00 tag:http://esftaavon.mihanblog.com/post/1885 شورای نویسندگان: حبیب ا... بهرامی رئیس اتاق تعاون استان اصفهان شد حبیب ا... بهرامی به اتفاق آرای اعضای هیأت رئیسه اتاق تعاون استان اصفهان بعنوان رئیس اتاق تعاون انتخاب گردید.

حبیب ا... بهرامی رئیس اتاق تعاون استان اصفهان شدحبیب ا... بهرامی به اتفاق آرای اعضای هیأت رئیسه اتاق تعاون استان اصفهان بعنوان رئیس اتاق تعاون انتخاب گردید.

]]>
حمل و نقل شاهد چندگانگی و عدم انسجام مراکز سیاست گذاری است 2016-08-24T06:43:41+01:00 2016-08-24T06:43:41+01:00 tag:http://esftaavon.mihanblog.com/post/1884 شورای نویسندگان: حمل و نقل شاهد چندگانگی و عدم انسجام مراکز سیاست گذاری استمحمد تیموری در دیدار وزیر، معاون و مدیران وزارت تعاون،روسا و اعضای اتحادیه های تعاونی با رییس تشخیص مصلحت نظام گفت : صنعت حمل و نقل بعنوان یکی از مولفه های مهم در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است . حمل و نقل شاهد چندگانگی و عدم انسجام مراکز سیاست گذاری است

محمد تیموری در دیدار وزیر، معاون و مدیران وزارت تعاون،روسا و اعضای اتحادیه های تعاونی با رییس تشخیص مصلحت نظام گفت : صنعت حمل و نقل بعنوان یکی از مولفه های مهم در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است .

]]>