رئیس اتاق تعاون استان اصفهان:

توجه به تعاونی های دانش بنیان زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی است

نتیجه تصویری برای حبیب ا... بهرامی اتاق تعاون

رئیس اتاق تعاون استان اصفهان گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی توجه به تعاونی‌های دانش بنیان باید مورد توجه بیشتر دولت قرار بگیرد و با حمایت جدی از تولیدات بومی و ملی، این بنگاه‌ها از رکود خارج شده و برای شکوفایی تولیدات داخلی و صادرات محصولات گام‌های اساسی برداریم.


ادامه مطلب