پرداخت مالیات همراه با عدالت نباشد، فلسفه وجودی خود را از دست می دهد
بیست و چهارمین جلسه کمیسیون تامین و توزیع تعاونی های مصرف برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، در این نشست که با حضور بیگدلی شاملو مدیر کل دفتر توزیعی وزارت تعاون، ابراهیم بیگی مدیر کل فنی و حقوقی معاونت مالیات بر ارزش افزوده کشور و جمعی از روسای اتحادیه های تعاونی کشوری برگزار شد، صمد مرعشی مدیر کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون ایران با بیان اینکه دغدغه مالیات بر ارزش افزوده، مشکلات بسیاری را برای تعاونگران به ویژه تعاونی های مصرف و تعاونی های توزیعی ایجاد کرده است، افزود: مشکل اصلی ناشی از تبعیضی است که در مقابل اصناف نسبت به تعاونگران صورت می گیرد.

وی با اشاره به  اینکه توقع ما از سازمان امور مالیاتی این بود که در برنامه پنجم توسعه، بند یا تبصره ای برای حل این مشکل در نظر می گرفت تا در این برنامه لحاظ شود، تاکید کرد: اکنون با توجه به مراحل پایانی تدوین برنامه ششم توسعه انتظار داریم این سازمان، تمام سعی خود را برای انعکاس مشکل مالیات بر ارزش افزوده تعاونی ها در برنامه ششم، به کار بگیرد.

مرعشی بیان داشت: مشکلی که وجود دارد، این است که تعاونی ها با میلیونها مغازه دار که وابسته به اصناف هستند، بدون هیچ گونه تبعیضی با یک دیده نگریسته شوند که برای حل این تبعیض ارائه راهکار ضروری است.

ابراهیم طلایی مدیر عامل اتحادیه مصرف محلی نیز در این جلسه با بیان تاریخچه ای از ایجاد قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بخش تعاون قانونمندترین بخش اقتصادی جامعه است و تاکنون به دنبال اجرای قانون بوده است.

وی با اشاره به اینکه ما به دنبال تغییر قانون و مخالف اجرای آن نیستیم، بیان داشت: بخش تعاون به دنبال رفع تبعیض است.

این مدیرعامل اتحادیه بیان داشت: به علت مشکلات موجود در بخش تعاون 4 تا 5 هزار شغل از بین رفته است، این در حالی است که فشارهای سیاسی، صنوف را از پرداخت مالیات معاف کرده است.

بیگدلی شاملو نیز به ویژگی ایجاد عدالت اجتماعی به عنوان مهم ترین هدف پرداخت مالیات اشاره کرد و گفت: مالیات ابزار ایجاد عدالت است و اگر پرداخت مالیات همراه با عدالت نباشد، فلسفه وجودی خود را از دست می دهد.

وی تاکید کرد: قانون باید اجرا شود و در اجرا نیز باید به شکلی عمل شود که نقض غرض نشود، به این معنا که اگر پرداخت مالیات همراه با عدالت نباشد، نقض غرض می شود.

مدیر کل دفتر توزیعی وزارت تعاون بیان داشت: تعاونیها طبق قانون، جزو خرده فروش ها هستند و در این صورت برای دریافت نکردن مالیات از آنها، قانون به ما اختیاراتی داده است.

وی تفاهم تعاونی ها با سازمان امور مالیاتی را مبنی بر اظهارنامه تعاونیها به عنوان یک راه حل برای حل این مشکل ذکر کرد.