حبیب ا... بهرامی رئیس اتاق تعاون استان اصفهان شدحبیب ا... بهرامی به اتفاق آرای اعضای هیأت رئیسه اتاق تعاون استان اصفهان بعنوان رئیس اتاق تعاون انتخاب گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون استان اصفهان، در پی استعفای غلامرضا عبدالهی از عضویت در هیات رئیسه و ریاست اتاق تعاون استان، جلسه ای در روز شنبه 95/6/6 برگزار و هیأت رئیسه ضمن قبولی استعفای غلامرضا عبدالهی نسبت به انتخاب حبیب ا... بهرامی بعنوان رئیس اتاق تعاون استان اصفهان اقدام نمودند.

عضو هیئات بازرسی اتاق تعاون ایران، مدیرعامل شرکت پرشیا فلز، عضو هیات مدیره شركت مجتمع صنایع قائم رضا، مدیركل سیاسی انتظامی استانداری اصفهان، عضو هیات رئیسه و دبیر اتاق تعاون استان، مشاور عالی مدیرعامل شركت ذوب آهن اصفهان، مدیرعامل شرکت بندر خشک اصفهان و... از جمله مسئولیت های اجرایی و مدیریتی حبیب ا ... بهرامی می باشد.