ارزآوری به جای ارزبری با گسترش تولید داخلی

مشاور سازمان برنامه ‌و بودجه با اشاره به تاثیر فعالیت واحدهای تولید داخلی بر اقتصاد، بر اهمیت ارزآوری در کشور به جای ارزبری تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران ، ایرج ندیمی با بیان اینکه موضوع برنامه ششم نسبت به سایر برنامه‌ها با چند تفاوت روبه‌رو است، گفت: پیش از این در مجلس نهم نمایندگان احکام دائمی برنامه را تصویب کرده بودند که بخش عمده‌ای از اهداف برنامه ششم توسعه در این احکام مشخص شده بود.
مشاور سازمان برنامه و بودجه افزود: باید توجه کرد که برنامه ششمی که در مجلس دهم تصویب می‌شود شامل احکام دائمی نیز می باشد.
ندیمی با اشاره به سیاست‌هایی که در موضوعات مختلفی چون تولید، آموزش، محیط زیست و ... در زمان اجرای برنامه پنجم توسعه توسط رهبر انقلاب ابلاغ شده‌اند، گفت: بخشی از اهداف برنامه نیز در آن سیاستها مندرج شده است. برای بررسی کاستی‌های برنامه پیشنهادی دولت باید براساس این سیاستهای کلی قضاوت شود.
مشاور سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه درمورد برنامه ششم توسعه نیز رهبری معظم سیاستهایی کلی را ابلاغ کرده‌اند، اظهار کرد: باید به این نکته توجه داشت که یکی دیگر از ملاکهای قضاوت درمورد برنامه ششم، این سیاست ها هست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تصویب شده است.
وی ادامه داد: دولت بخشی از احکام اجرایی برنامه را به مجلس ارائه کرده؛ زیرا براساس قانون اساسی الزامی به ارائه برنامه به مجلس نداشته است. دولت با هدف ایجاد هماهنگی با مجلس برای تصویب بودجه کشور این احکام را به مجلس فرستاده است.
ندیمی تصریح کرد: برنامه زمانی می‌تواند اجرایی شود که چند نکته مشخص باشد. اولین نکته منابع درآمدی است؛ زیرا هر اولویت‌گذاری نیاز به اعتبارات و امکاناتی دارد که برای مثال اگر مشخص نشود چند میلیارد دلار درآمد ارزی داریم، برنامه تحت تأثیر آن قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به صحبتهای برخی نمایندگان که معتقدند باید احکامی کمّی به برنامه ششم افزود، گفت: نکته دوم این است که احکام کمّی مرتبط با بیکاری، تولید، سرمایه‌گذاری و ... را می‌توان در سالهای اجرای برنامه در قانون بودجه لحاظ کرد.