نماینده مردم نوشهر در مجلس شورای اسلامی:
بخش خصوصی و تعاونی عوامل تثبیت تاثیرات برجام هسته ای

http://www.icccoop.ir/upload/modules/iContent2/Files/3587.jpg

نماینده مردم نوشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بخش خصوصی و تعاونی مسیرهای تداوم تاثیرات برجام هسته ای را هموار می کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران ، قاسم احمدی لاشکی در ارزیابی تاثیرهای برجام بر اقتصاد ملی با اشاره به نقش بخش تعاون و خصوصی در تداوم تاثیرات برجام هسته ای بر بخش های اقتصادی، گفت: گسترش تعاملات خارجی و افزایش واردات و صادرات از جمله تاثیرات برجام هستند که از زمان امضای توافقنامه شاهد آن هستیم.
وی افزود: اگر می خواهیم بر میزان صادرات و رشد اقتصادی افزوده شود، باید از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی حداکثر استفاده را ببریم؛ چرا که این دو بخش پس از اجرای برجام به تداوم تاثیرات آن کمک می کنند.
نماینده مجلس دهم، بخش تعاونی و خصوصی را بهترین عوامل برای مبارزه با تکانه های اقتصادی دانست و ذکر کرد: با بهره گیری از ظرفیت های آنها می توان به تحقق اقتصاد مقاومتی نیز کمک کرد.
وی با بیان اینکه دشمن هم چنان شیطنت می کند و به تعهدات خود عمل نمی کند، تاکید کرد: ما هنوز در ابتدای راه هستیم و برای تحقق تاثیرات مثبت برجام، به گذشت زمان نیاز داریم.
احمدی لاشکی با اشاره به تلاش تیم هسته ای کشورمان که از دولت های قبل آغاز شده بود، گفت: برای افزایش تاثیرات مثبت آن، باید از ظرفیت های اقتصادی استفاده بهینه داشت تا بتوان هر چه زودتر نتایج برجام را مشاهده کرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از هیئت های تجاری خارجی برای همکاری با کشورمان در زمینه های مختلف اقتصادی و گردشگری اعلام آمادگی کرده اند، تاکید کرد: آمادگی اقتصادی برای پذیرش و استفاده بهینه از این هئیت ها ضروری است.
این نماینده مجلس بیان داشت: در حال حاظر در شرایط اقتصادی خوبی بسر نمی بریم و برای بهبود شرایط استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی بسیار حائز اهمیت است