نشست مشترک مدیران بانک توسعه تعاون استان اصفهان با هیأت رئیسه اتاق تعاون


دومین نشست مشترک مدیران بانک توسعه تعاون با هیأت رئیسه اتاق تعاون استان اصفهان و جمعی از مدیران تعاونی های استان بمنظور هم اندیشی و هم افزایی و در راستای تقویت بانک و ارائه راهکارها و پیشنهادهایی جهت رفع موانع و مشکلات بخش تعاون در محل اتاق تعاون استان اصفهان برگزار گردید.

در این نشست محمد طاهری دبیر اتاق تعاون استان اصفهان به ارائه راهکارها و پیشنهادهایی جهت برقراری تعامل و ارتباط بیشتر تعاونی ها با بانک توسعه تعاون و رفع موانع و مشکلات بخش تعاون اشاره نمود و افزود: باید توجه و عنایت ویژه ای به بخش تولید و تعاونی ها بصورت پایه ای و اساسی در سطح کشور انجام گیرد و با حمایت بانک ها خصوصا بانک توسعه تعاون به بخش تعاون تا حدودی مشکلات تعاونی ها مرتفع گردد.

نورزی مدیر شعب بانک توسعه تعاون اصفهان نیز ضمن تاکید بر ضرورت و اهمیت بخش تعاون اظهار داشت: هدف از برگزاری این نشست ها ارائه نقطه نظرات و پیشنهادهای مؤثر، جمع آوری و ساماندهی با هدف گسترش فعالیت های بخش تعاون بصورت هدفمند می باشد و هدف بانک، ایجاد شرایطی مناسب برای فعالیت  بیشتر تعاونی ها می باشد و بانک توسعه تعاون که مهمترین هدف و سیاست آن حمایت از بخش تعاون است آماده ارائه هر گونه خدمات جهت بسط و گسترش فعالیت های این تعاونی ها و ایجاد شرایط اقتصادی مناسب در سطح کشور می باشد.

 نوروزی در ادامه افزود: باید با همفکری و همکاری اتاق تعاون، مشکلات و موانع تعاونی ها شناسایی شده و با برگزاری جلسات متعدد و تشکیل کارگروههایی در این زمینه با حضور نمایندگان استان، اتاق تعاون، اتحادیه ها و تعاونی ها و ... نسبت به مرتفع نمودن مشکلات و ارائه راهکارهایی مناسب اقدام شود.

در پایان، مدیران تعاونی های استان نظرها و پیشنهادات خود را بیان نمودند و اظهار داشتند: تعاونگران از بانک تعاون انتظار داشته که بانک توسعه تعاون با توجه به این که در راستای حمایت از بخش تعاون تاسیس گردیده است، خدماتی متفاوت از سایر بانک ها در اختیار تعاونی ها قرار دهد و به بخش تعاون توجه و عنایت ویژه ای داشته باشد.